Перспективний педагогічний досвід

Передовий педагогічний досвід викладачів Іванівського професійного аграрного ліцею

Сібєнкова Любов Сергіївна, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель, викладач природничо-математичної підготовки     переглянути тут
Анотація на досвід роботи
Тема досвіду. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках фізики
Адреса досвіду. Іванівський професійний аграрний ліцей, смт Іванівка, Херсонська область
Автор. Сібєнкова Любов Сергіївна
   Сібєнкова Любов Сергіївна – це яскравий самобутній педагог. ЇЇ характеризує всебічна ерудиція, творчий підхід до вибору цілей, мети навчання і засобів реалізації, доброзичливість у ставленні до вихованців, бажання навчати кожного учня, враховуючи його потенційні можливості.
   Суть позитивного досвіду викладача в підготовці учнів до повноцінної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства. Для цього використовує інноваційні технології, намагається уміло й раціонально на їхній основі будувати сучасний урок  фізики як важливу умову ефективного формування цілісної особистості учня.
   Використання інформаційно-комунікаційних технологій дають можливість організувати навчальний процес так, що створюються умови для врахування й розвитку індивідуальних особливостей кожного учня. Ці технології дозволяють учневі рухатися власною навчальною траєкторією і дають можливість виявити й реалізувати власні пізнавальні можливості.
  В цілому система роботи викладача заслуговує уваги, а досвід поширено серед викладачів ліцею та  рекомендовано для подальшого поширення серед викладачів фізики ПТНЗ області.
                                                                                                                  Методист ІПАЛ Бараняк А.І.

Гончарова Світлана Василівнаспеціаліст вищої категорії, викладач суспільно-гуманітарної підготовки     переглянути тут 

Анотація на досвід роботи

Тема досвіду. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках зарубіжної літератури шляхом впровадження інтерактивних технологій навчання
Адреса досвіду. Іванівський професійний аграрний ліцей, смт Іванівка, Херсонська область
Автор. Гончарова Світлана Василівна
   Світлана Василівна в постійному творчому пошуку. Викладач  шукає найбільш ефективні форми та методи роботи з учнями, використовує диференційно-індивідуальний підхід до розвитку пізнавальних інтересів і здібностей учнів. Її уроки змістовні, цікаві, з чітко і логічно побудованими проблемно-пізнавальними завданнями, елементами самостійної творчості учнів. У роботі викладача переважають уроки-дослідження, диспути, конференції, уроки-проекти, які неодноразово  друкувалися в періодичних виданнях.
Своїм основним завданням викладач вважає формування творчої особистості, мислячої людини, яка розуміє і відчуває силу і красу художнього слова.
   Система роботи викладача заслуговує уваги, вивчено та узагальнено методистом ліцею,  рекомендовано для подальшого поширення серед викладачів ліцею.              
                                                                                                                   Методист ІПАЛ Бараняк А.І.
.

Бараняк Алла Іванівна, спеціаліствищої категорії, вкладач математики     переглянути тут 

Анотація на досвід роботи
Тема досвіду. Розвиток творчої особистості через призму професійно спрямованого навчання математики з використанням комп’ютерних технологій
Адреса досвіду. Іванівський професійний аграрний ліцей, смт Іванівка, Херсонська область
Автор. Бараняк Алла Іванівна
   Бараняк Алла Іванівна – це педагог-новатор.Основна ідея досвіду – розвивати в учнів навички мислення високого рівня, залучати до роботи всіх учнів групи, виробляти соціально важливі навички роботи в колективі, створювати передумови для того, щоб учні захотіли самостійно здобувати знання та застосовувати їх на практиці, поглибити пізнавальний інтерес до математики як багатогранної та цікавої науки через призму професійно спрямованого навчання з використанням комп'ютерних технологій. Її учнів характеризує математична і пізнавальна компетентність, тобто здатність здійснювати основні математичні дії шляхом усного та письмового рахунку в процесі розв’язування проблем у виробничих ситуаціях, здобуваючи нові знання, уміння і навички.. 
   Викладач активно використовує елементи інноваційних методик і технологій і поширює їх у професійному середовищі шляхом проведення відкритих уроків, виховних заходів, виступів на педрадах, інструктивно-методичних нарадах, засіданнях МК ліцею.  
  Суть позитивного досвіду викладача у використанні інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики, що сприяє підвищенню якості освіти, формуванню предметних і метапредметних знань, умінь, навичок, розкриттю здібностей учнів, підготовці до життя у високотехнологічному конкурентному світі.
  В цілому система роботи викладача заслуговує уваги, досвід поширено серед викладачів ліцею та  рекомендовано для подальшого поширення серед викладачів математики ПТНЗ області.
Заступник директора з НВР Прасолов В..В.
 
Очкаленко Алла Миколаївнамайстер виробничого навчання за професією 4121  "Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних"